Lowe dose immuun en allergie therapie

Wat is LDA/LDI (low dose immuun en allergie therapie?

Immunotherapie bij allergie is een behandeling met een allergeen extract, dat het afweersysteem activeert om een bepaalde ziekte te bestrijden. Het wordt ook wel desensibilisatie-therapie genoemd. We zorgen dus voor meer verdraagzaamheid van het immuunsysteem op het allergeen.

Immunotherapie is de enige behandeling die niet alleen de verschijnselen van de allergie bestrijdt, maar ook de oorzaak ervan aanpakt. Met deze therapie kunt u ongevoelig gemaakt worden voor de stof waar u allergisch voor bent. Bij immunotherapie wordt het eigen afweersysteem dus eigenlijk opnieuw geprogrammeerd, zodat de allergische verschijnselen verdwijnen.

Immunotherapie wordt al vele jaren toegepast in de reguliere geneeskunde tegen hooikoorts, huisstofmijt en katten. Dr. Ty Vincent heeft deze techniek overgenomen en verder ontwikkeld om ook patiënten te behandelen met een chronische immuun-activatie op een antigeen (virus, schimmel, bacterie etc.)

Hij zag namelijk dat lyme patienten die jarenlang antibiotica hebben gebruikt tegen de bacterie waar zij last van hadden maar niet opknapte of weer terugvielen na een behandeling. Hij redeneerde dat het niet de bacterie was die de klachten veroorzaakte maar een immuunsysteem dat overdreven reageerde op de bacterie. Met LDI gaan we het lichaam aanleren niet meer zo overdreven te reageren op het antigeen waardoor de klachten die hiermee gepaard gaan verdwijnen.

 

Hoe wordt LDI/LDA toegepast?

Reguliere immunotherapie wordt gedaan door middel van een injectie in de huid met het allergeen waar u op reageert. Bij LDI en LDA doen we dit via het mondslijmvlies, sublinguaal, door een paar druppels van het homeopathisch verdunde antigeen of allergeen toe te dienen. Net als in de huid bevinden zich in de mond heel veel immuuncellen. Door middel van het toedienen via het mondslijmvlies vermijden we nare pijnlijke behandelingen die u thuis zelf kunt toedienen en ook heel kindvriendelijk zijn.

Hoe werkt LDI/LDA?

Het is niet precies bekend wat het werkingsmechanisme is LDI en LDA. Het werkt op basis van een energetische overdracht net als bij homeopathie het geval is. We weten dus niet hoe maar wel dat het werkt op basis van de ervaringen die door patiënten zijn opgedaan.

Wie kan baat hebben bij een LDI/LDA-behandeling?

LDI en LDA kunnen worden ingezet bij zowel chronische als acute situaties zolang de oorzaak maar in het immuunsysteem ligt. De klachten die daaruit voorkomen zijn o.a.: pijn, vermoeidheid, darm- en huidproblemen, psychische klachten en vele andere. LDI kan dan uitkomst bieden, nogmaals vooropgesteld dat de klachten ontstaan zijn vanwege een immuunreactie op een antigeen/allergeen. Bovenstaande klachten kunnen ook een andere oorzaak hebben, zoals een toxische belasting met bestrijdingsmiddelen, zware metalen en mycotoxines (afkomstig van schimmels) etc. Deze behandelen we niet met LDI maar met andere interventies om deze uit het lichaam te krijgen.

 

Hoe verloopt een behandeling met LDI/LDA?

Tijdens de online intake gaan we op zoek gaan naar de mogelijke oorzaak of oorzaken van de klacht(en). Het is niet nodig om hiervoor dure laboratoriumonderzoeken te doen. Ik ga vanuit mijn eigen kennis en wetenschappelijk onderzoek een antigeen of allergeen LDI/LDA inzetten om mijn hypothese te testen en tegelijkertijd mogelijk ook de klachten op te lossen.

Als we bijvoorbeeld kiezen voor Lyme en co-infecties dan gaan we deze antigenen in een sterk verdunde dosering van een paar druppels toedienen. Dit zijn homeopathische verdunningen van een dood organisme waar geen molecuul meer van is terug te vinden. We beginnen met een dosering die sterk verdund is en waarvan ik niet verwacht dat u hier direct op gaat reageren (om een opvlamming van klachten te voorkomen). Na elke dosering wacht u 7-10 dagen om het effect hiervan te observeren.

U kunt direct een verbetering merken of er gebeurt helemaal niets. Het kan ook zijn dat de dosering toch te sterk was voor u en dan is dat ook goed nieuws want dan betekent dit dat we het juiste antigeen/allergeen te pakken hebben.

Uiteraard is het niet de bedoeling om uw klachten te laten verergeren maar deze verdwijnen ook weer na een paar dagen.

Als dat laatste gebeurd gaan we uiteraard terug in sterkte van de dosering om een opvlamming van uw klachten te voorkomen. De kans is wel heel groot dat we dan sneller de juiste dosering te pakken hebben. Als de klachten bij de juiste dosering en het juiste antigeen verdwijnen dan kijken we hoe lang dit zo blijft.

We kunnen dan maximaal om de 7 weken deze dosering aan u blijven geven zodat u klachtenvrij blijft. We zien dat na verloop van tijd deze periode van klachtenvrij zijn langer aanhoudt, en de doseringen minder frequent hoeven worden genomen, soms wel maanden of een jaar en langer.